Folkkyrkans tid? Församlingsinstruktionerna berättar

225.00kr

Sven Thidevall, stiftsadjunkt och teol dr, har läst församlingsinstruktionerna i Stockholm stift och utifrån sin läsning reflekterar han kring kyrkans förhållningssätt till omvärlden, det fyrfaldiga uppdraget, den förändrade församlingssynen och omvandligen av folkkyrkan i en eftermodern tid.

Beskrivning

”Den viktigaste erfarenheten som församlingsinstruktionerna visar på, är att det går att vara kyrka också i denna tid och under dessa förhållanden. Men det går inte att vara det på samma sätt som tidigare. Folkkyrkan står inför en okänd morgondag”, skriver Sven Thidevall i sin sammanfattning.

Boken ger en bild av hur det ser ut i folkkyrkans församlingar nu vid 2000-talets början och vilka möjligheter som öppnar sig inför morgondagen. Den är också ett verktyg i arbetet med att hålla församlingsinstruktionen levande och aktuell. I bokens första del finns en översikt och en sammanfattning. Här finns även en utförlig studiehandledning som utarbetats av Sensus studieförbund.

”Sven Thidevall reflekterar inte bara över vad han ser, utan även över vad han inte ser. Vad saknas? Vad prioriteras?”, skriver Caroline Krook i förordet.

Sven Thidevall disputerade på en avhandling om kampen mellan folkkyrklighet och statskyrklighet under mellankrigstiden (Kampen om folkkyrkan, 2000). Han har också forskat om vilka effekter relationsförändringen kyrka-stat fått i församlingarna (När kartan inte längre stämmer, 2003).

ISBN 91-972557-3-4