Bildspråk 15

500.00kr

Bildspråk 15 – Relationer och människors möten

Artikelnr: BS15

Beskrivning

Bildspråk 15 ersätter Bildspråk 2 ”Relationer och människors möten” som är det äldsta av Ordbrukets nuvarande bildpaket. ”Relationspaketet” har varit ett av de mest använda. Bilder blir gamla och vi beslutade att inte trycka om Bildspråk 2, utan att satsa på nya bilder. Tillsammans med Kerstin Selén på Sensus studieförbund, har vi tagit fram ett nytt Bildspråk om relationer och människors möten.

Bildspråk är en serie bildpaket som Ordbruket tagit fram för arbete med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor.

Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210×155. Med bildpaketen följer en metodhandvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer. Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra paketen, vilket gör att man kan blanda sitt eget paket.

Pris 500 kr/st, vid samtidig beställning av flera paket samtidigt lämnas 20 procents rabatt.