Om Ordbruket AB

Ordbruket grundades 1989 av folkhögskolläraren och prästen Hans Hartman tillsammans med publicisten Stefan Cederlöf. Syftet var att få möjlighet till fritt skapande, utvecklingsarbete och nytänkande.

Ordbruket producerar och ger ut pedagogiskt, metodiskt material inriktat mot i första hand studieförbund, församlingar och skola. Vi ger ut metodböcker, lärarhandledningar, böcker för bokbord och konfirmandarbete. Vi utvecklar tänkandet kring bilden som pedagogisk metod och har tillsammans med Sensus (fd Sveriges Kyrkliga Studieförbund) bland annat producerat ett antal svartvita bildserier, Bildspråk.

Förutom vår egen interna materialproduktion har Hans Hartman även externa uppgifter för Ordbrukets räkning: Hans erbjuder och medverkar i utbildningar och föreläsningar kring de egna materialen, fortbildning och arbetslagsutveckling för församlingsarbetare och lärare.